SAS | Kabinpersonal | Resurspool | Deltid | Stockholm

Deadline
ASAP  

Contact
Cabin Crew Recruitment  

SAS har alltid stått stark i osäkra och utmanande tider. Välkommen att bli en del av Skandinaviens ledande flygbolag.

Vi är glada att kunna meddela att SAS nu har öppnat för rekrytering av “Kabinpersonal Resurspool” för arbete från deras bas på Arlanda, Sverige. Kabinpersonalen Resurspool arbetar deltid (timanställning) mestadels under helger, högtider och under sommarperioden. Detta är en perfekt anställning att kombinera med till exempel studier eller andra deltidsjobb.

Som kabinpersonal ombord på SAS ansvarar du för säkerhet, punktlighet, service och försäljning. Du kommer att bemanna företagets kortdistansnätverk, vilket innebär både affärs- och semesterflyg inom Skandinavien och Europa.

SAS erbjuder en kostnadsfri kabinpersonal-utbildning, konkurrenskraftiga villkor och en inkluderande, social, fartfylld och spännande arbetsmiljö.


Minimikrav:

 • Minst 18 år gammal
 • Längd mellan 160 cm och 190 cm
 • Fullständig gymnasieexamen
 • Minst 2–3 års dokumenterad erfarenhet från servicebranschen 
 • Flytande i minst ett skandinaviskt språk och mycket goda engelska språkkunskaper (motsvarande Berlitz nivå B2)
 • God fysik och hälsa, liksom god syn (+/- 0,7 med eller utan synhjälp)
 • Hälsokontroll inklusive drog- och alkoholtest med godkända resultat
 • God simförmåga
 • Kunna följa uniformsreglerna – inga synliga tatueringar eller piercingar när uniformen bärs
 • Möjlighet att alltid ta sig till Arlanda flygplats inom max 80 minuter 
 • Giltigt pass
 • Du måste kunna uppvisa ett blankt belastningsregister samt genomgå en säkerhetsprövning, liksom en personlig 5-årig bakgrundskontroll vid tidpunkten för anställning

Personliga egenskaper:

För att trivas i denna roll bör du vara en serviceorienterad person med utomordentlig social förmåga, ett positivt tankesätt och hög arbetskapacitet. Du är en pålitlig lagspelare, mycket flexibel och tycker om att arbeta i en hektisk arbetsmiljö.


Vill du bli en del av SAS-familjen?

Känner du att du matchar ovanstående profil och kvalifikationer? Då vill vi gärna höra ifrån dig! Vänligen registrera din ansökan genom att klicka på “Apply Now”.

Kurser planeras starta i oktober och november, och kommer ta plats på Arlanda. Kursen är ungefär 4 veckor lång och kommer huvudsakligen hållas under veckodagar från 08:00-16:00. Viss träning kan dock ske under kvällar och helger.  


Säkerhetskrav:

Anställning som kabinpersonal kräver godkänt läkarintyg (inklusive drog- och alkoholtestning), godkänd säkerhetsprövning och bakgrundscheck, godkänd kabinpersonalkurs samt att den sökande uppfyller företagets krav på kabinpersonal. Vänligen notera att du också måste kunna visa upp  fullständiga polisintyg från alla länder där du varit skriven under de senaste 5 åren.SAS | Cabin Crew | Part-time | Stockholm


Since SAS was founded 76 years ago, SAS has always managed to navigate through uncertainties and challenges. Come join Scandinavia’s preferred airline and make life easier for our frequent travelers

We are pleased to announce that SAS now has opened for recruitment of “Cabin Crew Ressurspool” to work out of their base at Arlanda, Sweden. Cabin Crew Ressurspool works part-time ( hourly employed), mostly during weekends, public holidays, and during the summer period. This is a perfect position to combine with for example studies or other part-time jobs.

As SAS Cabin Crew you are responsible for safety, punctuality, service and sales on board SAS’ flights. You will be operating on the company’s short haul network, which means on both business flights and leisure flights in Scandinavia and Europe.

SAS offers complimentary cabin crew course, competitive conditions and an including, social, fast-paced and exciting work environment!  


 Minimum requirements:

 • Minimum 18 years of age
 • Height between 160 cm and 190 cm
 • Completed education to a minimum level of Upper Secondary School (“Fullständig gymnasieexamen”)
 • Minimum 2-3 years of documented experience from the service industry
 • Fluent in minimum one Scandinavian language and excellent English language skills (according to Berlitz level B2)
 • Good physics and health, as well as good eyesight (+/- 0,7 with or without corrections)
 • Health check including drug and alcohol tests with approved result
 • Strong swimming skills
 • Able to comply with uniform regulations, no visible tattoos or piercings while wearing uniform
 • Able to get to at Arlanda airport within maximum 80 minutes at all times
 • Valid passport
 • You must be able to present clean criminal record and willing to undergo security clearance, as well as a personal 5-year background check at the time of employment

Personal qualities:

To thrive in this role, you should be a service-oriented person with excellent interpersonal skills, a positive mindset, and high work capacity. You are a reliable team-player, are highly flexible, and enjoy working in a fast-paced work environment.


Would you like to join the SAS family?

Do you feel like you match the above profile and qualifications? Then we would love to hear from you! Please register your application by clicking “Apply Now”.

Courses are planned to start in October and November, and will take place at Arlanda. The course lasts approximately 4 weeks and will mainly be held during weekdays from 08:00 – 16:00, but some training may also take place during weekends and evenings.


Safety requirements:

Employment as cabin crew requires approved medical certificate (incl. drug- and alcohol testing), approved security clearance and background check, approved/passed cabin crew course, and that the applicant meets the company requirements set for cabin crew. Please note that you must also be able to present an exhaustive police certificate from all countries where you have had residential address during the last 5 years.