SAS | Cabin Crew | Stockholm

Deadline
ASAP  

Contact
Stine Berg  

Do you take great pride in delivering excellent service, and would you like to contribute to making life easier for Scandinavia’s most frequent travelers?

We are excited to announce that SAS Connect Crew Services is looking for Cabin Crew to operate out of their new base at Arlanda, Stockholm.

As SAS Cabin Crew you are responsible for safety, punctuality, service and sales onboard SAS’ flights. Cabin Crew employed in SAS Connect Crew Services will operate on the Airbus A320 aircraft and mainly fly leisure flights in the SAS’ Europe network.

SAS offers full-time, permanent employment, competitive conditions, as well as a social, fast-paced and exciting work environment!

SAS will also cover costs for Cabin Crew Attestation Course, medical examination and drug/alcohol testing.


Minimum Requirements

 • Minimum 18 years of age
 • Height between 160 cm and 190 cm
 • Completed education to a minimum level of High School or comparable level
 • Minimum 2 years of experience from the service industry
 • Fluent in minimum one Scandinavian language and excellent English language skills (Berlitz level B2 / gym. Min. B)
 • Good physics and health, as well as good eyesight (+/- 0,7 with or without corrections)
 • Can be health approved for certification including drug and alcohol testing
 • Strong swimming skills
 • Able to comply with uniform regulations, no visible tattoos or piercings while wearing uniform
 • Valid passport
 • You must be able to present clean criminal record and willing to undergo a personal 5-year background check at the time of employment

Personal Qualities

To thrive in this role, you should be a service-oriented person with excellent interpersonal skills, a positive mindset, and high work capacity. You are a reliable team-player, are highly flexible, and enjoy working in a fast-paced work environment.


Would you like to be part of the SAS family?

If you meet the above qualifications and would like to join the SAS family, we encourage you to submit your application as soon as possible by clicking “Apply Now”. Course start will be in April.

 
SAS | CABIN CREW | STOCKHOLM

Brinner du för att leverera god service, och skulle vilja bidra till att göra livet lättare för Skandinaviens mest flitiga resenärer?

Vi är glada att kunna meddela att SAS Connect Crew Services nu söker Cabin Crew med utgångspunkt från sin nya bas etablerad på Arlanda, Stockholm. Som SAS Cabin Crew är du ansvarig för säkerhet, punktlighet samt service och försäljning ombord på SAS.

Som Cabin Crew anställd i SAS Connect Crew Services kommer du att arbeta ombord på Airbus A320 och kommer främst flyga fritidsresenärer i SAS nätverk inom Europa.

SAS erbjuder tillsvidareanställning på heltid med konkurrenskraftiga villkor, betald utbildningsperiod samt en social, fartfylld och spännande arbetsmiljö!
SAS betalar också för Cabin Crew Attestation Course, Medical, samt alkohol- och drogtest.

Minimikrav

 • Fyllt 18 år
 • Längd mellan 160 och 190 cm
 • Avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning på motsvarande nivå
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet från serviceyrken
 • Tala flytande minst ett skandinaviskt språk och goda kunskaper i engelska (Berlitz nivå B2 / gym. Min. B)
 • God fysik och hälsa samt god syn (+/- 0,7 med eller utan glasögon)
 • Genomgå läkarundersökning enligt gällande krav för certifiering samt drog- och alkoholtest
 • God simförmåga
 • Förhålla sig till gällande uniformsbestämmelser, inga synliga tatueringar eller piercingar iklädd uniform
 • Giltigt pass
 • Kunna uppvisa ett utdrag från brottsregistret utan anmärkning samt godkänna att en personlig bakgrundskontroll 5 år tillbaka i tiden genomförs vid anställningstillfället.

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som Cabin Crew bör du vara en serviceinriktad person med utmärkt samarbetsförmåga, ha en positiv inställning och en hög arbetsmoral. Du är en pålitlig medarbetare i teamet, är mycket flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.


Vill du vara en del av SAS familjen?

Fyller du ovan kvalifikationer och vill ansluta dig till SAS familjen, uppmuntrar vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt genom att klicka på ”Apply Now”. Kursstart i april.